Kinderbegeleider

KIDZ  biedt kinderopvang aan kinderen van 0-3 jaar en 3-12 jaar op verschillende locaties in Roeselare, Beveren , Rumbeke , Lichtervelde en Moorslede. KIDZ  biedt een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving aan waarbij we vertrekken vanuit individuele talenten en de belevingswereld van elk kind. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte. KIDZ  biedt ondersteuning voor ouder en kind. Samen met de verantwoordelijken, de kwaliteitscoördinator en de gezinsconsulente zorgt KIDZ voor ondersteuning op maat voor elk gezin.

Waarom stage bij KIDZ?

Stage doen bij KIDZ is meer dan werkervaring alleen. We bieden jou een veilige en professionele werkomgeving aan. Een omgeving die uitnodigt tot leren waarbij we samen op zoek gaan naar jouw talenten. We hechten veel belang aan positieve, wederkerige feedback en bieden heel wat extra troeven. 

Als stagair ...

  • kom je terecht in een ambitieuze organisatie. 
  • maak je kennis met een verscheidenheid aan diensten (bv: Therapeutische zorgpunt N).
  • doe je ervaring op in het omgaan met kinderen met specifieke zorgnoden.
  • leer je omgaan met verschillende doelgroepen (bv: kwetsbare gezinnen).
  • kom je in aanraking met een diversiteit in taal en cultuur.
  • deel je in de expertise van de pedagogisch medewerker en gezinsconsulente.

De verschillende locaties en soorten kinderopvang van KIDZ kan je hier terugvinden. Op basis van de beschikbare plaatsen krijg je een stageplaats toegewezen. Meestal wordt de stage geregeld tussen de onderwijsinstelling en de stagecoördinator. Moet je echter zelf, als leerling, jouw stage aanvragen dan stuur je best een mail naar de stagecoördinator.  Als je een stageplaats wordt toegewezen, registreer je dan hier voor de start van je stage. 

Je kan hier de folder Do's & Dont's downloaden met alle praktische info rond deze stage. De onthaalbrochure vind je hier

Voor meer informatie over stage in de kinderopvang bij KIDZ kan je contact opnemen met:

Isabel Depraeter, stagecoördinator KIDZ
e-mail: kidz@motena.be
TEL 051 80 53 00