Dienstencentra

De dienstencentra zijn een bruisend centrum voor ouderen waar de enthousiast gebrachte activiteiten en diensten hand in hand gaan met warme zorg. Mensen kunnen er terecht voor verschillende diensten zoals helpen winkelen, het nemen van een bad... Maar ook om er in een losse, ongedwongen sfeer hun hobby te beoefenen of zich verder te bekwamen via een opleiding. Zo proberen ze enerzijds het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen. Anderzijds - en dat is meteen de belangrijkste doelstelling van de dienstencentra - willen ze senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten functioneren. 

Er zijn 4 dienstencentra, namelijk Ten Elsberge, Schiervelde, De Zilverberg en De Waterdam. De laatste 2 zijn verbonden aan een woonzorgcentrum en willen interactie bekomen tussen de bewoners en de bezoekers van de dienstencentra, bijvoorbeeld in het atelier of in de fitnesszaal.  

Over de stage

Verpleegkundigen hebben als doel mensen te begeleiden en hen de kans te geven hun dag zo zinvol mogelijk in te vullen. Dit kan nodig zijn bij mensen met een beperking of bij mensen die al wat ouder zijn bijvoorbeeld. Je helpt hen hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden nog zo veel mogelijk te benutten en onderhouden. Je helpt hen in het dagelijks handelen door nieuwe vaardigheden aan te leren of advies te geven over eventuele hulpmiddelen. 

Geïnteresseerd? Dien dan je stage-aanvraag hier in. 

Voor meer informatie over stage bij de dienstencentra kan je contact opnemen met:

Nathalie Fieuw
E-mail: Nathalie.Fieuw@motena.be 
TEL 051 27 27 10