Orthopedagoog

Voor deze stage kan je een keuze maken uit verschillende entiteiten binnen Motena. De stage is vrij gelijklopend, de locatie verschilt. Elke entiteit heeft ook zijn eigenheid. Meer informatie daarover en over de stage kan je vinden wanneer je de opties aanklikt. Daar kan je dan ook meteen een stage-aanvraag indienen.

Orthopedagoog bij...