Waarom kiezen voor Kidz?

De pedagogische visie vertrekt vanuit de individuele talenten en belevingswereld van elk kind.  Een wereld die thuis ontstaat en daarna verder wordt ontwikkeld en vergroot in de kinderopvang.

Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich maximaal te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen. We besteden bijzondere aandacht aan de specifieke eigenheid en de noden van elk kind waarbij we uitgaan van zijn kracht.

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Het is dus belangrijk om hen te stimuleren in hun ontdekkingstocht en hen hierin te begeleiden, ondersteunen en veiligheid te garanderen. We zorgen voor een veilige, kindvriendelijke en stimulerende omgeving met een rijk aanbod voor de kinderen, een positieve sfeer, waarin er ruimte is voor initiatief. Hierbij is een inlevende houding van de kinderbegeleider belangrijk.

Naast schilderen en blokkentorens bouwen, bouwen we samen met de kinderen ook aan vriendschappen. Hoe klein je kindje ook is, de eerste vriendjes en vriendinnetjes leert je zoon of dochter vaak kennen bij Kidz. Baby’s krijgen de kans om nieuwe ervaringen op te doen en te oefenen in een veilige omgeving. De kunst is om een kind niet te snel te helpen, maar het ruimte te geven om te oefenen. En pas dan iets te doen als het er zelf aan toe is. Wat is er leuker om samen met je kind de wereld te ontdekken. Peuters leren van elkaar en dagen elkaar uit. Bij Kidz krijgt je kind de ruimte voor zijn eigen spel, maar leert ook samen spelen. We stimuleren de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs en bereiden ze voor op de basisschool. Zo leren wij ze onder meer hoe ze hun eigen jas aantrekken, zelfstandig naar de wc te gaan, maar ook sociale contacten te maken en bloeien in groepsverband. 

Gaat je kind al naar school? In Kidz kan je plezier maken voor en na de schooluren. Buiten spelen, een spannend spel doen, een toffe knutselactiviteit volgen of even rustig een boek lezen. Ook tijdens vakanties en schoolvrije dagen kan je bij ons terecht voor een gevuld vakantieprogramma! 

We willen elk kind met aandacht, liefde, warmte en geborgenheid omringen zodat het zich thuis voelt in de kinderopvang. We streven ernaar om het welbevinden en de betrokkenheid te verhogen bij de kinderen.

Met respect voor zowel de opgevangen kinderen als de ouders streven we ernaar om op basis van wederzijds vertrouwen een warme ‘tweede’ thuis te bieden.

Ouders kennen hun kind het best. We zien de ouders als evenwaardige partners in de opvoeding van hun kind. Daarom vinden we het belangrijk dat we samenwerken. Zo kunnen wij onze opvang aanpassen aan de eigenheid en de draagkracht van het kind.

Onze troeven

  • expertise in huis sinds 1986;
  • meerdere locaties doorheen Zuid-West-Vlaanderen;
  • een eigen unieke identiteit per opvangplaats;
  • we zijn een werking in constante evolutie;
  • we creëren wij-tijd.